Ευχαριστήρια ανακοίνωση εξέδωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκιδικής για τη στήριξη και τη συνεργασία από διάφορους φορείς και πολίτες του νομού για την προστασία και τη διαφύλαξη της Χαλκιδικής.

”Η ανταπόκριση όλων υπήρξε άμεση και συνέβαλε στο μέγιστο βαθμό στο έργο όλων των συναρμόδιων στην δασοπροστασία φορέων. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για την διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος της Χαλκιδικής”, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

ΤΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ