Σήμερα στην μνήμη του Αγίου Φανουρίου στο Παλαιοχώρι, πραγματοποιήθηκε παράκληση στον Άγιο και στην Παναγία, με φανουρόπιτες από τίς κυρίες του χωριού και κουρμπάνι με ”φασουλάδα” με την εθελοντική βοήθεια των μαγείρων, Κουματσιωτη Κώστα, Χαρδαλουπα Δημήτρη, Γιαννακουδη Στέλιο, Χριστουδα Χρήστο και τις κυρίες που βοήθησαν στο σερβίρισμα, αλλά και των επαγγελματιών, πρατήριο άρτου Ειρήνης Τσιανακα, ταβέρνα τό τζάκι, οικογένεια Τσιουντου, παραγωγού κρασιών και ελαιολάδου Αθανασίου Καραχρηστου, το σούπερ μάρκετ Στοικου αλλά αρκετών συγχωριανών που βοήθησαν οικονομικά στην πραγματοποίηση του πανηγυριού .