Από την υπηρεσία ύδρευσης ανακοινώνεται ότι σοβαρή βλάβη στο αντλιοστάσιο,  είναι η αιτία διακοπής της υδροδότησης στον Ροδόκηπο.

Αν και καταβάλλεται προσπάθεια, δυστυχώς, το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί άμεσα και ζητείται η κατανόηση των κατοίκων.