Μέχρι το 1923 ήταν ένα χωριό. Η επιτροπή που καθόρισε τα σύνορα στην Ήπειρο χώρισε την Κοσοβίτσα στα δύο. Το μεγαλύτερο τμήμα του χωριού πέρασε στην Αλβανία. Ο οικισμός που έμεινε στην Ελλάδα ονομάζεται Αγία Μαρίνα.

Μέχρι το 1943 τα σύνορα δεν εμπόδιζαν τους «πρώην συγχωριανούς» να επικοινωνούν μεταξύ τους. Από τότε όμως σταμάτησε κάθε επαφή. Αδέλφια χωρίστηκαν. Παιδιά δεν ξαναείδαν τους γονείς τους. Συγγενείς δεν ξαναβρέθηκαν.

Το 1992 όλα άλλαξαν. Τα σύνορα έπεσαν. Το μικρό μονοπάτι που ένωνε τους δύο οικισμούς, αν και με προβλήματα –πριν από λίγες μέρες υπήρχαν κατολισθήσεις–, άνοιξε. Όσοι ζούσαν, ξαναβρέθηκαν. Τώρα πια τυπικά είναι «οι συγχωριανοί που ζουν σε δύο ξένες χώρες».