Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία “Βιθύνια” τέλεσε Μνημόσυνο το Σάββατο 28 Αυγούστου, εις μνήμη των Μικρασιατών των εν τη Μικρά Ασία τελειωθέντων, και των πρώτων προσφύγων οικιστών των Ν. Μουδανιών από τη Βιθυνία Μ.Α.