Εργασίες κατασκευής περίφραξης και διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες έχει ξεκινήσε ο Δήμος Ν. Προποντίδας στα κοιμητήρια της Ν. Ποτίδαιας.
Οι εργασίες αφορούν:
– Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης για την κατασκευή περίφραξης (η οποία έχρηζε αποκατάστασης)
– Ηλεκτρολογικές εργασίες