Μετά απο αίτημα της κοινότητας Σάρτης στον Δήμαρχο κ. Ντέμπλα Κυπαρίσση και στον Αντιδήμαρχο κ. Ζήσιο Βασίλειο , αντικαταστάθηκαν τα κάγκελα της σκάλας στο πολιτιστικό σύλλογο της Σάρτης.

Η κοινότητα και το τοπικό Συμβούλιο της Σάρτης ευχαριστεί για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα τους.