Προκήρυξη ΣΟΧ 1/2021 για τη σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με αντίτιμο για το τμήμα πολιτισμού του ΟΠΑ.

Η κατάθεση της αίτησης και των δικαιολογητικών ξεκινάει στις 9/9/2021 και λήγει στις 20/9/2021.
Για να δείτε την προκήρυξη μπείτε  στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.nea-propontida.gr/prokiryxi-soch-1-2021-ti…/