Επεμβάσεις με σκοπό την αποκατάσταση και τον καλλωπισμό των δημοτικών κτηρίων πραγματοποιούνται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Εργασίες πραγματοποιούνται και στο Μουσείο Αλιευτικών Σκαφών και Εργαλείων.

Συγκεκριμένα, ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εξής εργασίες:

– Επιχρίσματα στους εξωτερικούς τοίχους.
– Ελαιοχρωματισμός στο εξωτερικό του κτιρίου.