Όσοι κάτοικοι της Ορμύλιας έχουν ανάγκη και επιθυμούν ξυλεία πεύκης, για προσωπική χρήση, μπορούν είτε με δικά τους μέσα είτε με την συνδρομή των εργατών του δήμου να προσέρχονται στο πάρκο και να παραλάβουν.

Τα πεύκα κόπηκαν καθ’ υπόδειξη και με την επίβλεψη της δασικής υπηρεσίας διότι κρίθηκαν ως άκρως επικίνδυνα για την ασφάλεια διερχόμενων .