Για θέματα που αφορούν τον αγροτικό κόσμο ενημερώνει η Περιφερειακή Σύμβουλος Χαλκιδικής, Κατερίνα Ζωγράφου. Ειδικότερα, και σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας, προωθείται  προς  δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η ΚΥΑ του Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού και του Υπουργού Αναπληρωτή Οικονομικών κ. Θ. Σκυλακάκη,  που αφορά την covid -19 ενίσχυση για χοίρο, μαύρο χοίρο και μέλι.
Τα ποσά που έχουν εγκριθεί  είναι:

    • 253,56 ευρώ για κάθε χοιρομητέρα, με συνολικό ποσό που θα διατεθεί τα 15.500.123 ευρώ
    • 353,46 ευρώ για κάθε χοιρομητέρα ή κάπρο μαύρου χοίρου, με συνολικό ποσό που θα διατεθεί 1.200.000, ευρώ
    • Και για κάθε κυψέλη 3,39 ευρώ, με ανώτατο όριο 3.201.877 ευρώ.

Συνολικά το ποσό που θα δοθεί είναι 19.902.000 ευρώ.
Η απόφαση αυτή δεν σημαίνει αυτόματη εκταμίευση, αφού θα υπάρξει πρόσκληση  από τον  ΟΠΕΚΕΠΕ για να υποβληθεί από κάθε ενδιαφερόμενο  δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Υπενθυμίζεται  ότι σε όσους έχουν  δοθεί επιστρεπτέες προκαταβολές θα υπάρξει παρακράτηση του 50%.