Εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης πραγματοποιούνται στο Παλαιόκαστρο από συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες αφορούν το σύστημα ύδρευσης της περιοχής.

Φωτογραφίες:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή.