Δύο παραδείγματα μηνιαίων εκκαθαριστικών λογαριασμών ΔΕΗ δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για κατανάλωση 300 και 400 kWh/μήνα, στα οποία αποτυπώνεται η στήριξη που θα προκύψει για τους καταναλωτές από την επιδότηση.

Αναλυτικά: