Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αντιπεριφέρειας Χαλκιδικής καλούνται, σύμφωνα με  εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Τ., όλοι οι ενεργοί μελισσοκόμοι, που είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό μητρώο να υποβάλλουν δήλωση κατεχόμενων κυψελών για το έτος 2021 μέχρι την 20η Οκτωβρίου 2021.

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν:

α) σε έντυπη μορφή στο 2 ο όροφο, γραφείο 75, Τ.Φ.Ζ.Π. της Δ.Α.Ο.Κ., της Π.Ε. Χαλκιδικής στον Πολύγυρο, καθώς και στα κατά τόπους Γραφεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρεία της Π.Ε. Χαλκιδικής .

β) σε ηλεκτρονική μορφή στο Τ.Φ.Ζ.Π. της Δ.Α.Ο.Κ. (e-mail: agro4@halkidiki.gov.gr ) και

γ) μέσω της διαχειριστικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Μετά την αίτηση θα ακολουθηθούν όσα προβλέπει η υπουργική απόφαση προκειμένου να εκδοθεί η σχετική βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.