Μετά τις εκλογές που διεξήχθηκαν την 12η Σεπτεμβρίου 2021 στο Δημοτικό σχολείο Καλλιθέας, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου, μετά από συζήτηση και διαδικασίες που προβλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου.

Το νέο Διοικητικό συμβούλιο είναι το εξής:

Πρόεδρος = Θωμασούλης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος = Πόππης Ιωάννης
Γενικός γραμματέας = Χαραλαμπίδης Ευθύμιος
Ταμίας = Αντωνιάδου Φωτεινή
Αν. Γραμματέας = Λογγινίδης Ιωάννης
Υπευθ. Δημοσίων Σχέσεων = Πόππη Χριστίνα
Μέλος = Σακαλής Δημήτριος
Αναπληρωματικά Μέλη
Πολυχρονιάδου Φανή
Γεωργιανούδης Κωνσταντίνος