Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, ο Δήμος Αριστοτέλη ανακοινώνει για την πληροφόρηση του κοινού, πως αυτή την περίοδο διενεργείται σε όλες τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες του Δήμου μας, απογραφή κτιρίων, κατοικιών και πληθυσμού, από συνεργάτες της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Πρόκειται για την απογραφή που διενεργείται κάθε 10 χρόνια και γι` αυτό παρακαλούνται οι κάτοικοι και δημότες του Δήμου Αριστοτέλη να  παρέχουν τη συνεργασία τους σε κάθε περίπτωση που θα ζητηθεί.