Στα δεδομένα του 2019 κινήθηκε η χρονιά και για τα λιμάνια της Σιθωνίας. Εκτός από τον ετήσιο αριθμό ελλιμενιζόμενων σκαφών, ανέβηκε και η επισκεψιμότητα. «Είχαμε προσέλευση σκαφών σε ποσοστό 80 με 100 τοις εκατό κάτι που φάνηκε από τις τοπικές οικονομίες και τους τζίρους που έγιναν στα εμπορικά καταστήματα και την εστίαση. Υπάρχει αύξηση της ζήτησης για θέσεις ελλιμενισμού», τόνισε ο πρόεδρος του δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβραάμ Σαλπικτίδης.

Στα λιμάνια τις Σιθωνίας λειτούργησαν και τα Pillars φέτος, πυλώνες παροχής ρεύματος και νερού ώστε να καταβάλλονται οι χρεώσεις εκτός από τον ελλιμενισμό, εξίσου για το ρεύμα και το νερό. «Δεν είναι τόσο η παροχή προς τον ελλιμενιζόμενο, αλλά ένα σύστημα δικαιοσύνης, καθώς στο παρελθόν όλοι οι δημότες πλήρωναν αλλά όχι και τα σκάφη. Τώρα, έρχεται ο ελλιμενιζόμενος, προμηθεύεται την αντίστοιχη κάρτα και δαπανεί ό,τι καταναλώσει. Μάλιστα τους πιστώνονται τα υπολειπόμενα μέσω του μηχανήματος αν δεν καταναλώσουν όλο το ποσό της κάρτας», δήλωσε ο κ. Σαλπικτίδης.

Η κάρτα μάλιστα που εκδίδεται αφορά τρία λιμάνια, Νικήτης, Όρμου Παναγίας, και Ν. Μαρμαρά. Τα μηχανήματα προέρχονται από την ίδια προμήθεια και η κάρτα βρίσκει εφαρμογή σε όλα τα λιμάνια του δήμου.

«Σκεφτείτε ότι ένα σκάφος κλειστό που δεν κινείται αλλά μόνο φορτίζει τις μπαταρίες του καταναλώνει ένα ευρώ την ημέρα. Στη Νικήτη υπάρχουν 100 σκάφη δηλαδή εννέα χιλιάδες ευρώ τη σεζόν των τριών μηνών μόνο για το λιμάνι Νικήτης σε ανάγκες ρεύματος. Πλέον κάνουμε ορθή διαχείριση σε ρεύμα και νερό και δεν σπαταλούμε τους ΚΑΠ που έρχονται», ανέφερε ο πρόεδρος του δημοτικού λιμενικού Ταμείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πυλώνες, αντιστοιχισμένοι με μετρητές της ΔΕΗ, παρέχουν και σταθερότητα στην παροχή ρεύματος διασφαλίζοντας το ίδιο το σκάφος.