Στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι πλακόστρωτοι δρόμοι στην κοινότητα της Αφύτου προχωρά ο δήμος Κασσάνδρας μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με ιδιώτη εργολάβο που ανέλαβε την αποπεράτωση των εργασιών.

Η αυτοψία των αρμόδιων υπαλλήλων της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου αποτύπωσε όλες τις φθορές στους δρόμους της κοινότητας και η διοίκηση του δήμου Κασσάνδρας αποφάσισε την άμεση αποκατάσταση των ζημιών.

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου υπογράφηκε η σχετική σύμβαση ανάθεσης προϋπολογισμού 45.637,75€. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε διάστημα οκτώ μηνών.