Καταβολές συνολικού ύψους 8,08 εκατ. ευρώ, θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου σε 37.240 δικαιούχους του προγράμματος «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας οι καταβολές ως εξής:

7,9 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 36.765 εργαζομένους ενταγμένους στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον Αύγουστο 2021,
791 ευρώ θα καταβληθούν σε 475 εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας για τον μήνα Ιούλιο 2021 (υπόλοιπα).

Πηγή: cnn.gr