Χαμόγελα φέρνει σιγά-σιγά η ανοδική κούρσα στην τιμή της πράσινης ελιάς με την πρώτη κατηγορία να έχει φτάσει ήδη στο 1.60 ευρώ και στη συνέχεια ανά 0,10 για κάθε επόμενη προς τα κάτω κατηγορία. Τώρα πλέον δεν τίθεται και θέμα πρόωρης και «βιαστικής» συγκομιδής, καθώς οι παραγωγοί ήδη είναι πάνω στα δέντρα και μαζεύουν.

Αναμένεται σε λίγο καιρό να υπάρξει συνολική αποτίμηση του όγκου της παραγωγής που είναι μειωμένη παρά ποτέ.