“Η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας αποτελεί βασική προτεραιότητα στο πλαίσιο επίτευξης των κλιματικών μας στόχων για το 2030. Άλλωστε, τα κτίρια μαζί με την ηλεκτροπαραγωγή και τις μεταφορές αποτελούν τις βασικές αιτίες ατμοσφαιρικής ρύπανσης”, δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα RealNews. 

“Την επόμενη πενταετία θα κινητοποιήσουμε περισσότερα από 3 δισ. ευρώ για την υλοποίηση ενός μεγάλου κύματος αναβάθμισης, δεδομένου ότι στόχος μας είναι να αναβαθμιστούν ενεργειακά 600.000 κτίρια έως το 2030. Για τον σκοπό αυτόν, προωθούμε προγράμματα που αφορούν σε τρεις διακριτές κατηγορίες: νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια”, τόνισε ο Υπουργός

Όπως είπε μάλιστα τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει το «Νέο Εξοικονομώ» συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση έως και 50.000 κατοικιών. Στο νέο πρόγραμμα ο αριθμός των κτιρίων θα είναι αισθητά αυξημένος, δεδομένου ότι τα πέντε προηγούμενα «Εξοικονομώ» είχαν ωφελήσει περί τα 140.000 νοικοκυριά. Το Υπουργείο έχει εισάγει αρκετά νέα στοιχεία προκειμένου να κάνει το πρόγραμμα πιο αποδοτικό και πιο δίκαιο, ενώ για πρώτη φορά συντάσσεται ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοικοκυριά. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί και για ευπαθείς ομάδες, όπως για πολύτεκνους, ΑμεΑ και μονογονεϊκές οικογένειες.

“Βασικός μας στόχος είναι η επίτευξη μεγαλύτερης εξοικονόμησης και για τον λόγο αυτόν έχουμε θεσπίσει ως σημαντικότερο κριτήριο, σε ποσοστό 50%, την ενέργεια που εξοικονομείται σε σχέση με το προτεινόμενο κόστος παρεμβάσεων. Σχετικά με τις επιχειρήσεις, πάλι μέσω του Ταμείου Ανακαμψης, προβλέπονται δύο προγράμματα συνολικού ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία μαζί με τη μόχλευση θα κινητοποιήσουν κεφάλαια έως και 1 δισ. ευρώ. Τα προγράμματα αφορούν στην ενεργειακή απόδοση μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού σε πολύ μικρές επιχειρήσεις”, επεσήμανε ο κ. Σκρέκας

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι δρομολογείται και ένα τρίτο πρόγραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια κτίρια και για έργα οδοφωτισμού. Θα έχει προϋπολογισμό ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Ηλέκτρα», το οποίο επίσης αφορά στο κτιριακό απόθεμα της δημόσιας διοίκησης, θα φτάσει τα 700 εκατομμύρια ευρώ.