Από τις 10:00 υπάρχει έκτακτη διακοπή ρεύματος στην Ιερισσό, χωρίς να υπάρχει εκτιμώμενος χρόνος αποκατάστασης και επιστροφής στην ηλεκτροδότηση.

Περισσότερα σε λίγο…