Η ΕΕΚ 2021 το πρωινό της 5ης ημέρα είχε πλούσιο πρόγραμμα σε περιβαλλοντικές δράσεις. Στις 09.00 το πρωί πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη δενδροφύτευση στο μεγάλο περιαστικό πάρκο στον κόμβο της Ν Καλλικράτειας, το οποίο ο Δήμος ευελπιστεί να μετατραπεί σε πνεύμονα πρασίνου και πρότυπο πάρκο αναψυχής.
Ο υπεύθυνος της διοργάνωσης Αθανασάρας Φίλιππος με την εθελοντική ομάδα της Κινητικότητας και εργάτες του Δήμου μας, πραγματοποίησαν δενδροφύτευση 35 μεγάλων δέντρων. Η δενδροφύτευση θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο σε ιδανικές φθινοπωρινές κλιματικές συνθήκες. Τα δέντρα αντικατέστησαν μαραμένα δέντρα και
εμπλούτισαν τα ήδη υπάρχοντα στο πάρκο μας.
Το περιβάλλον και η προστασία του παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και έχουν ιδιαίτερη αξία και προτεραιότητα σε όλες τις διοργανώσεις των ΕΕΚ από το 2015 μέχρι σήμερα.

Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο και εξωτερικοί χώροι