Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εγκατάστασης του νέου μετεωρολογικού -σταθμημετρικού σταθμού στα Ριζά, απο την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ενας πλήρης μετεωρολογικός σταθμός, για την μέτρηση των παρακάτω παραμέτρων:
-Ταχύτητα ανέμου
-Διεύθυνση ανέμου
-Ολική ηλιακή ακτινοβολία Βροχόπτωση
-Θερμοκρασία αέρα
-Υγρασία αέρα
-Βαρομετρική πίεση
-Αριθμός κεραυνών
-Απόσταση πτώσης κεραυνών
-Πίεση ατμών
-Ριπή ανέμου

Σκοπός του σταθμού είναι η παρακολούθηση των μεταβολών των μετεωρολογικών παραμέτρων και η λήψη των παραπάνω δεδομένων απευθείας στο κέντρο λήψης που θα βρίσκεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.

Το όλο σύστημα λειτουργεί με ένα σύνολο αισθητήρων και την χρήση της ηλιακής ενέργειας.
Δεν απαιτείται η σύνδεση σε πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος ενώ δεν εκπέμπεται οποιασδήποτε μορφής ακτινοβολία.

Παρόμοια συστήματα έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν σε αρκετές περιοχές της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, όπου σε συνεργασία με το Υπουργείου Περιβάλλοντος παρακολουθούνται και συλλέγονται στοιχεία.

Η συλλογή των παραπάνω στοιχείων απαιτείται όχι μόνο για την παρακολούθηση των καιρικών φαινομένων αλλά και για την εκπόνηση μελετών, που έχουν σχέση με τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας αλλά και της ανάπτυξης της περιοχής.

Τέλος, επισημαίνεται, ότι, για την διαρκή και ασφαλή λειτουργία του μετεωρολογικού σταθμού είναι αναγκαία και η δική σας συνεργασία, προκειμένου ο χώρος εγκατάστασης του σταθμού να προστατεύεται από όλους.