σχολείο

Ο Δήμαρχος Σιθωνίας, κ. Κυπαρίσσης Ντέμπλας, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων έκτακτου προσωπικού Καθαριστριών Σχολικών μονάδων, διάρκειας εώς 30/06/2022, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Δ.Ε Τορώνης (Συκιά), ήτοι μία (1) ΥΕ Σχολική Καθαρίστρια πλήρους απασχόλησης και μία (1) ΥΕ Σχολική Καθαρίστρια Μερικής απασχόλησης τεσσάρων (4) ωρών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα διαρκέσει από την Παρασκευή 01/10/2021 έως την Πέμπτη 07/10/2021.