Συνεχίζεται η κατάληψη στο Επαγγελματικό Λύκειο των Νέων Μουδανιών με την διεύθυνση να βγάζει το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της Β’ τάξης.
Αναλυτικά:
Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη Β΄ τάξη, την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου, είναι:
Β1
1η ώρα: ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ https://minedu-secondary.webex.com/meet/mkoutsoukos

2η ώρα: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/aikaberi

3η ώρα: ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/akatsan

5η ώρα: ΦYΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓ https://minedu-secondary.webex.com/meet/mkoutsoukos

Β2
4η ώρα: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/tepagona

Β3
1η ώρα: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ https://minedu-secondary.webex.com/meet/nkasamakis

3η ώρα: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ https://minedu-secondary.webex.com/meet/gfeizidis

4η ώρα: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ https://minedu-secondary.webex.com/meet/gfeizidis

5η ώρα: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ Σ https://minedu-secondary.webex.com/meet/nkasamakis

6η ώρα: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΡΜΟ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/papavas

Β4
1η ώρα: ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/tsaryiannis

2η ώρα: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ https://minedu-secondary.webex.com/meet/gfeizidis

4η ώρα: ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ https://minedu-secondary.webex.com/meet/nkasamakis

5η ώρα: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ https://minedu-secondary2.webex.com/meet/papavas

6η ώρα: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣ https://minedu-secondary.webex.com/meet/nkasamakis