Ως τις 15 Οκτωβρίου θα έχει ολοκληρωθεί η απογραφή των κτιρίων που γίνεται και σε όλους τους δήμους της Χαλκιδικής από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι απογραφείς, πάνω από πέντε άτομα στον αριθμό μόνο για την πόλη του Πολυγύρου, συγκεντρώνουν όλες εκείνες τις πληροφορίες αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας και συγκεκριμένα τον αριθμό των κτιρίων και τη συλλογή στοιχείων για τη σύνθεσή τους από πλευράς ορόφων, καθώς και για διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τους (υλικά κατασκευής, χρήση, περίοδος κατασκευής κ.λπ.). Από την Απογραφή αυτή προκύπτουν αναλυτικά στοιχεία για όλες τις διοικητικές διαιρέσεις της Χώρας. Επιπρόσθετα, η Απογραφή Κτιρίων αποτελεί στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών για τον εντοπισμό των προς απογραφή κατοικιών-νοικοκυριών της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών. Στα χωριά και σε μικρές κοινότητες είναι μικρός και ο αριθμός των ατόμων που συμμετέχουν στη συλλογή πληροφοριών.

Από την καταγραφή δεν εξαιρείται κανένα κτίριο. Στο πέρας της διαδικασίας θα υπάρχουν στοιχεία για κάθε σπίτι, εργοστάσιο, εκκλησία ή άλλο κτίσμα στη Χαλκιδική.

Άλλωστε αμέσως μετά, θα ξεκινήσει η διαδικασία απογραφής πληθυσμού, οπότε ο απογραφέας θα κάνει χρήση των στοιχείων από τα κτίρια, ώστε να ξέρει εκ των προτέρων που ψάχνει για κατοικίες ή διαμερίσματα. Ουσιαστικά λειτουργεί ως προαπογραφική διαδικασία. Μέχρι στιγμής στη Χαλκιδική υπάρχει η αμέριστη συνεργασία των φορέων και πολιτών ώστε να ολοκληρωθεί απρόσκοπτα η διαδικασία.