Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα εργασίες όπου εκτελούνται από συνεργεία της Περιφέρειας και αφορούν την  κοπή και τον καθαρισμό των χόρτων στον δρόμο αμέσως μετά την Καρδία προς τη Θεσσαλονίκη.