“Με ιδιαίτερα χαρά υποδεχόμαστε τη δήλωση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Παπαγιαννίδη για άμεση δημοπράτηση του φράγματος Ν. Τρίγλιας”. Αυτό δήλωσε ο δήμαρχος Ν. Προποντίδας Μ. Καρράς προς τον βουλευτή Χαλκιδικής Απ. Πάνας αναφορικά με τη συνάντησή τους με θέμα τα αρδευτικά έργα στη Χαλκιδική. Ο κ. Παπαγιαννίδης ενημέρωσε ακόμη ότι έχει η εκδοθεί απόφαση κήρυξης απαλλοτρίωσης σε ΦΕΚ και έχει ζητηθεί άδεια πραγματοποίησης εργασιών για τον καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης για την εν λόγω απαλλοτρίωση, ενώ εκτιμά ότι θα δημοπρατηθεί το έργο μέσα στον Οκτώβρη. Να υπενθυμίσουμε ότι οι διαδικασίες δημοπράτησης από το Υπουργείο θα προχωρήσουν κανονικά, χωρίς να απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7Α του Ν. 2882/01, σύμφωνα με το οποίο, προκειμένου να εκτελεστούν έργα γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, επιτρέπεται η πραγματοποίηση εργασιών και πριν από τον προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης.

Το έργο, που είναι συνολικού προϋπολογισμού: 6.205.247,60 €, αποτελείται από τα υποέργα:

1. Κατασκευή φράγματος και ταμιευτήρα στη θέση “Πλατάνια” Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας

2. Αγωγός μεταφοράς νερού από ταμιευτήρα στη θέση “Πλατάνια” σε υφιστάμενη δεξαμενή της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας

3. Αρδευτικό δίκτυο στην περιοχή “Πλατάνια” της Δ.Κ. Ν. Τρίγλιας

4. Δαπάνες αρχαιολογικών εργασιών

5. Δαπάνες απαλλοτριώσεων

6. Δαπάνες δικτύου ΔΕΔΔΗΕ

7. Δαπάνη Υδρομετρητών