Σημαντικά έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σχεδιάζονται στο Νεοχώρι, τα οποία σύντομα θα είναι έτοιμα και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα κατοίκων και επισκεπτών.

Φωτογραφίες: