Παρατεταμένες και συνεχείς διακοπές ρεύματος αυτή την ώρα στην  Ιερισσό, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν δύο βλάβες στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί προβλήματα στον επαγγελματικό κόσμο της περιοχής. Μάλιστα η συνεχής αλλαγή της τάσης του ρεύματος εγκυμονεί κινδύνους και σε ζωτικές για τις επιχειρήσεις συσκευές και μηχανήματα.