Την ανακατασκευή δύο ιστορικών για τον δήμο Αριστοτέλη κτιρίων επιδιώκει η δημοτική αρχή, με την ένταξή τους στο πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ ώστε να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση.

Το πρώτο κτίριο είναι το ιστορικό διδακτήριο στη Στρατονίκη, η αποκατάσταση του οποίου ήταν ένας διακαής πόθος των κατοίκων της Στρατονίκης. «Το κτίριο ωστόσο, παρά τη μελέτη που υπήρχε από το παρελθόν, παρουσίαζε προβλήματα με αποτέλεσμα εμείς να απευθυνθούμε στην αρχαιολογία για να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα. Χρειάστηκε να γίνουν ακόμη και τομές αλλά και παρεμβάσεις με σκάνερ ώστε να διαπιστώσουμε τη στατικότητα του κτιρίου. Έγινε καινούργια μελέτη και όλα υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα», ανέφερε ο δήμαρχος Αριστοτέλη Στέλιος Βαλιάνος.

Ταυτόχρονα η Λέσχη, το κτίριο δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στο νησί της Αμμουλιανής πρόκειται να μετατραπεί σε πολιτιστικό κέντρο για την περιοχή. «Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και υποβλήθηκαν στα αρμόδια όργανα. Είναι μια σπουδαία δομή για τους κατοίκους του νησιού», σημείωσε ο κ. Βαλιάνος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Στρατονίκη το παλαιό διδακτήριο θα χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο των ενεργειών που προωθούνται για τις Αριστοτελικές σπουδές ενώ εξετάζεται η χρήση του ως σχολείου εκ νέου.