Απέδωσαν οι πιέσεις βουλευτών, πολιτικών και δημάρχων κυρίως της Χαλκιδικής όσον αφορά τις συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων και η μόνη αλλαγή που πρόκειται να εφαρμοστεί είναι στο σχολείο της Αμμουλιανής. Σύμφωνα με αποκλειστικές καια σφαλείς πληροφορίες του XalkidikiPolitiki, η απόφαση έχει γνωστοποιηθεί ανεπίσημα σε αρκετούς δήμους και προκαλεί ικανοποίηση.