Έντονη δυσαρέσκεια εκεί προκύψει στην Αμμουλιανή μετά τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως γνωστοποίησε το Xalkidiki Politiki, η μόνη εξαίρεση είναι το σχολείο της Αμμουλιανής καθώς τα υπόλοιπα της Χαλκιδικής δεν υποβαθμίζονται, με τους μαθητές και τους γονείς του νησιού να αντιδρούν.

Μάλιστα, στις σκέψεις γονέων και παιδιών είναι να διατηρηθεί η κατάληψη επ’ αόριστον.