Συναγερμός σήμανε στα κινητά των κατοίκων σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη από την Πολιτική Προστασία για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που απειλούν τις εν λόγω περιοχές τις επόμενες ώρες και κρίθηκε επιβεβλημένο να ενεργοποιήσουν το Gr-Alert.

Το κείμενο σε Ελληνικά Αγγλικά έχει ως εξής:

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας– ΓΓΠΠ 14-10-2021 13:12. Προειδοποίηση για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή σας. Αποφύγετε άσκοπες μετακινήσεις, περιοχές που έχουν ή μπορεί να πλημμυρίσουν. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.  Οδηγίες προστασίας: https://www.civilprotection.gr/en/all-guidelines#!
Civil Protection Greece  14-10-2021 13:12. Severe Weather Warning in your area. Avoid unnecessary movement and areas that have been or may be flooded. Follow instructions from  Authorities. Find more guidelines: https://www.civilprotection.gr/en/all-guidelines#!