Εκατοντάδες μαθητές του δήμου Ν. Προποντίδας ευεργετούνται από την εφαρμογή του προγράμματος των σχολικών γευμάτων καθώς με κοινή απόφαση των Υφυπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ αρ. φύλλου 4692) στο πρόγραμμα ‘’Σχολικά Γεύματα’’ για το σχολικό έτος 2021 – 2022 περιλαμβάνονται 8 δημοτικά σχολεία του δήμου.

Ειδικότερα στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

Δημοτικό Σχολείο Αγίου Μάμα
Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος
Δημοτικό Σχολείο Ν. Ποτίδαιας
Δημοτικό Σχολείο Ν. Πλαγίων
Δημοτικό Σχολείο Νέων Συλλάτων
1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Τρίγλιας
Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Διονυσίου