Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε το πέρασμα του Μπάλου και στα Ζερβοχώρια του Δήμου Πολυγύρου, κυρίως σε αγροτικά οδικά δίκτυα, καλλιέργειες, σε κτηνοτροφικές μονάδες και σε δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης της περιοχής.

Οι υπηρεσίες της Δημοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων του Δήμου Πολυγύρου βρέθηκαν να επιχειρούν από την πρώτη στιγμή στα σημεία που παρουσιάστηκαν προβλήματα.

Την περιοχή επισκέφτηκε και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Χαλκιδικής κ. Άρης Κατερτζίδης για τον συντονισμό ενεργειών.

Με το πρώτο φως της ημέρας οι ζημιές, θα καταγραφούν και θα αποκατασταθούν.