Συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής εκτελούν εργασίες κατά μήκος του κεντρικού δρόμου Σιθωνίας στο ύψος της Σάρτης για τη διαπλάτυνσή του για την καλύτερη απορροή των ομβρίων υδάτων.

Η παρέμβαση κρίνεται επιτακτική ειδικά μετά τις τελευταίες βροχοπτώσεις που δείχνουν ότι πλέον ο όγκος του νερού που πέφτει είναι πολύ μεγαλύτερος από το παρελθόν.