Ερώτηση για τα αντιπλημμυρικά έργα της Ολυμπιάδας Αριστοτέλη υπέβαλε ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή το τελευταίο κύμα κακοκαιρίας που είχε ως αποτέλεσμα να υπερχειλίσει το ρέμα στην Ολυμπιάδα.

Ο κ. Βελόπουλος αναφέρεται στα έργα διευθέτησης του ρέματος «Μπασδέκης» της Ολυμπιάδας, του Δήμου Αριστοτέλη και όπως λέει οι επιμέρους στοχευμένες εργασίες του εν λόγω έργου θα διεξάγονταν, ώστε να διασφαλιστεί η παρόχθια έκταση του ρέματος, καθώς επίσης, οι κατοικίες και οι επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται εκατέρωθεν του ρέματος «Μπασδέκης» από νέα πλημμυρικά φαινόμενα, αντίστοιχα εκείνων που έλαβαν χώρα στα τέλη Νοεμβρίου του 2019.

Στο κείμενο της ερώτησης που απευθύνεται προς τα Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών, αναφέρονται τα εξής:

  1. Ποιες επιμέρους εργασίες έχουν εκτελεσθεί, προκειμένου να προστατευτεί αντιπλημμυρικά η περιοχή της Ολυμπιάδας Δήμου Αριστοτέλη, από την στιγμή που ενέσκηψαν στην περιοχή οι καταστροφικές πλημμύρες του Νοεμβρίου του 2019 έως τώρα, αλλά και ποιες εργασίες υπολείπονται, ώστε να ολοκληρωθούν τα όποια προς υλοποίηση προγραμματισμένα αντιπλημμυρικά έργα;
  2. Καταβλήθηκαν οι αποζημιώσεις (οικοσκευών, στεγαστικών συνδρομών, αποκατάστασης επαγγελματικών χώρων κλπ.) στο σύνολό τους προς τους δικαιούχους πλημμυροπαθείς του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής από την ως άνω πρόσφατη σχετικά πλημμύρα του 2019; Αν όχι, σε πόσους δικαιούχους και για ποιους λόγους εκκρεμούν;