Στο πόδι έχει σηκώσει η ανάρτηση των δασικών χαρτών για όλλη μια φορά ολόκληρη την Κρήτη, όπου παραγωγοί και κτηνοτρόφοι αξιώνουν μια σειρά αιτημάτων προς το αρμόδιο ΥΠΑΑΤ και τα συναρμόδια υπουργεία. Δεν είναι όμως η Κρήτη που καλείται να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις των αποφάσεων για την εφαρμογή των δασικών χαρτών.

Στη Χαλκιδική ένα από τα μεγάλα ζητήματα που προκύπτουν είναι η δάσωση αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, εξαιτίας της εγκατάλειψης των χωραφιών και της ενασχόλησης των κατοίκων με την κτηνοτροφία. Οι δασωμένοι αγροί είναι κύριο πρόβλημα για πολλές περιοχές της Ελλάδος, ίσως στη Χαλκιδική σε μικρότερη κλίμακα από άλλους νομούς. Ωστόσο, κατά καιρούς προκύπτουν θέματα που θα οδηγήσουν όπως φαίνεται σε ενστάσεις. Από τις τελευταίες αποφάσεις του ΣτΕ πάντως προκύπτει ως θετικό γεγονός ότι οι δασωθέντες αγροί αποδίδονται για βλάστηση, ένα σημείο ιδιαίτερα θετικό για αρκετές περιοχές του Πολυγύρου Χαλκιδικής.

Η δεύτερη πιο βασική παράμετρος είναι ότι οι δασικοί χάρτες βάζουν φρένο στις επεκτάσεις οικισμών. Περιοχές όπως ο Πολύγυρος, και πάλι ως παράδειγμα, θα αντιμετωπίσουν θέμα καθώς περιμετρικά του οικισμού δεν υπάρχουν περιθώρια για επέκταση. Είναι εκτάσεις που καλύπτονται από δάσος ως επί το πλείστον.

Όπως δημοσιεύει η Καθημερινή, οι περιοχές τις οποίες οι δήμοι επιχείρησαν ανεπιτυχώς να πολεοδομήσουν τα προηγούμενα χρόνια και αποτυπώθηκαν στους δασικούς χάρτες με κίτρινο περίγραμμα δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τη δασική νομοθεσία. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική τη σχετική ρύθμιση του ν.4685/20, επιστρέφοντας έτσι προς ανάρτηση και εξέταση από τις υπηρεσίες αυτές τις περιοχές (συνήθως περιοχές αυθαιρέτων σε δασικές εκτάσεις, τις οποίες οι δήμοι προσπαθούσαν εκ των υστέρων να εντάξουν στο σχέδιο πόλης). Αυτή είναι ίσως η σημαντικότερη –και σχεδόν η μόνη–από τις αλλαγές στις οποίες θα υποχρεωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση των δύο πολυαναμενόμενων αποφάσεων της Ολομέλειας (1364 και 1365/21) του ανωτάτου ακυρωτικού δικαστηρίου.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχει Πρόβλεψη σε νέα εγκύκλιο του αρμόδιου υφυπουργού ΠΕΝ. για αγροτικές εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων οι οποίες χαρακτηρίσθηκαν δασικές, όταν κηρύχτηκαν συλλήβδην αναδασωτέες, επειδή κάηκαν μαζί με δασικές εκτάσεις σε μεγάλες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια. Όπως διευκρινίζεται, έπειτα από πυρκαγιά οι εκτάσεις που κάηκαν κρίνονται αναδασωτέες. Όμως, σε κάποιες περιπτώσεις όπου ανάμεσα στα καμένα υπάρχουν μη δασικές αγροτικές και άλλες εκτάσεις, αυτές δεν εξαιρούνται όπως θα έπρεπε κι έτσι οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τις εκμεταλλευτούν.