Η ΔΕ Ζερβοχωρίων ανακοίνωσε ότι οι αιτήσεις των κατοίκων Γεροπλατάνου, Ριζών και Παλαιοχώρας για τα καυσόξυλα έτους 2021 θα υποβάλλονται στο Δημαρχείο της Παλαιοχώρας
από τη Παρασκευή 12/11/2021 έως και την Παρασκευή 26/11/2021.

Παράλληλα θα ικανοποιηθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα οι αιτήσεις των οικονομικά
ασθενέστερων – μία αίτηση ανά οικογένεια.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το 2021 έχουν οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες – συνταξιούχοι ΟΓΑ, πολύτεκνοι και τρίτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα που έχον αναπηρία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 67% και στρατευμένοι οικογενειάρχες, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών κοινοτήτων Γεροπλατάνου, Ριζών και Παλαιοχώρας και το οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου έτους δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

Απαραίτητο δικαιολογητικό που θα συνοδεύει την αίτηση όλων των δικαιούχων είναι
και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της ΔΟΥ οικ. έτους 2019 και η
πρόσφατη μηνιαία απόδειξη σύνταξης για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Η μακροχρόνια ανεργία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ. Το ποσοστό αναπηρίας με βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας.

Η ιδιότητα του τριτέκνου και πολύτεκνου ισχύει για τους γονείς ή τους έχοντες τη γονική μέριμνα 3 ή 4 τέκνων αντίστοιχα τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε τριτοβάθμιες σχολές ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο
έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα συνυπολογίζονται και αυτά με ποσοστό 67% και
άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

Για τους τρίτεκνους – πολύτεκνους απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης από τον αρμόδιο Δήμο. Για τους αλλοδαπούς το
παραπάνω πιστοποιητικό πρέπει να είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2371350901 & 2371350900