Επεμβάσεις με σκοπό την αποκατάσταση και τον καλλωπισμό των δημοτικών κτηρίων πραγματοποιούνται σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Νέας Προποντίδας.

Εργασίες πραγματοποιούνται στο κτήριο του πρ. Δημοτικού Σχολείου Διονυσίου – όπου στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος Διονυσίου.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες:

– Επιχρίσματα στους εξωτερικούς τοίχους.
– Ελαιοχρωματισμός στο εξωτερικό του κτιρίου.