Πιο κοντά από ποτέ έρχεται η έναρξη της λειτουργίας του μεταλλείου των Σκουριών και της πλήρους ανάπτυξης των Μεταλλείων Κασσάνδρας με τον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη της Ελληνικός Χρυσός

Το μεταλλείο των Σκουριών αποτελεί εξαρχής τον βασικότερο πυλώνα της επένδυσης που υλοποιεί η Ελληνικός Χρυσός στη ΒΑ Χαλκιδική, και σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η εταιρεία, παρουσιάζοντας πρόσφατα τον Οδικό Χάρτη που θα οδηγήσει στην ολοκλήρωση της επένδυσης, έχει ήδη δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές κατασκευαστικές εργασίες με ίδια κεφάλαια.

Συγκεκριμένα, προχωράει άμεσα η ανέγερση τριών κτηρίων με τα οποία θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του εργοστασίου εμπλουτισμού, που αποτελεί κομβική υποδομή για την παραγωγική διαδικασία. Υπενθυμίζεται ότι οι Σκουριές παραμένουν ένα έργο ολοκληρωμένο κατά 50%, καθώς η ανάπτυξή του διακόπηκε απότομα το 2017 αφήνοντας έκτοτε σύγχρονο μεταλλευτικό εξοπλισμό αξίας εκατομμυρίων εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Τα νέα έργα βρίσκονται ήδη σε διαδικασία συμβασιοποίησης καθώς οι διαπραγματεύσεις με τους ανάδοχους έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του έτους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις Σκουριές βρίσκεται ένα παγκοσμίου βεληνεκούς κοίτασμα χρυσού και χαλκού το οποίο, με την ολοκλήρωση της επένδυσης για την κατασκευή του μεταλλείου και την έναρξη της εμπορικής του παραγωγής από το 2025, σε συνδυασμό με την αποφασιστική αύξηση της παραγωγής στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, δύναται να καταστήσει την Ελλάδα μια από τις κορυφαίες χώρες στην παραγωγή χρυσού στην Ευρώπη, ανάμεσα σε χώρες όπως η Σουηδία και η Φινλανδία, με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ελληνικός Χρυσός, στην περιοχή των Σκουριών θα αναπτυχθεί ένα νέο προηγμένο μεταλλείο, που θα ενσωματώνει πρακτικές παγκοσμίου επίπεδου σε ζητήματα λειτουργίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Θα πρόκειται για ένα πλήρως ηλεκτρικό μεταλλείο που θα λειτουργεί με τεχνολογίες αιχμής ειδικά σχεδιασμένες για να δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξόρυξης (χρήση RMT – Τεχνολογία Απομακρυσμένης Εξόρυξης) καθώς και συστήματα περιβαλλοντικής προστασίας, όπως το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Αποβλήτων & Υδάτων- επένδυση 130 εκατ. ευρώ –  που προβλέπει νέα μονάδα κατεργασίας νερού καθώς και κατεργασία των μεταλλευτικών καταλοίπων με την εφαρμογή της ξηρής απόθεσης, της πλέον σύγχρονης και ασφαλούς μεθόδου για την αποθήκευση των μεταλλευτικών αποβλήτων.

Ταυτόχρονα η εταιρεία προχωράει σε μια σειρά λειτουργικών και οικονομικών πρωτοβουλιών που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών και θα οδηγήσουν στην έναρξη της εμπορικής παραγωγής στο μεταλλείο των Σκουριών.

Παρουσιάζοντας τον Στρατηγικό Οδικό Χάρτη 2021-2024 η Ελληνικός Χρυσός ανέλυσε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η επένδυση και ανακοίνωσε τα επόμενα ορόσημα για την ολοκλήρωσή της.

Πρωταρχικός στόχος του στρατηγικού σχεδίου είναι ο μετασχηματισμός των Μεταλλείων Κασσάνδρας σε μια αποτελεσματική, υγιή και κερδοφόρο επιχείρηση, με ενισχυμένες θέσεις εργασίας, όρους Βιώσιμης Ανάπτυξης και προοπτικές μακροπρόθεσμης ευημερίας ολόκληρης της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται. Για να επιτευχθεί αυτό, η Ελληνικός Χρυσός επικεντρώνεται στην εξυγίανση των υφιστάμενων μεταλλείων της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών με την υλοποίηση ενεργειών για την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας, παραγωγής και παραγωγικότητας.

Εκτός από την έναρξη των προπαρασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές, ο Στρατηγικός Οδικός Χάρτης της ερχόμενης τριετίας περιλαμβάνει:

Ενίσχυση των επενδύσεων στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας για την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση της ασφάλειας με νέες τεχνολογίες και σύγχρονες πρακτικές καθώς και την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεταλλείου από τα σημερινά επίπεδα παραγωγής των 400 χιλ τόνων/έτος σε 650 χιλ. τόνους. Η αύξηση αυτή θα επιτρέψει στο Μεταλλείο να γίνει κερδοφόρο και να αποτελέσει τον βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη της εταιρίας μέχρι την έναρξη της παραγωγής στις Σκουριές.

Επίσης, προχωράει η είσοδος του μεταλλείου των Μαύρων Πετρών σε φάση γεωλογικής έρευνας με στόχο την επιβεβαίωση νέων βιώσιμων κοιτασμάτων που θα ανανεώσουν δυνητικά την προοπτική και τον χρόνο ζωής του μεταλλείου. Σήμερα, τα αποθέματα του μεταλλείου έχουν ουσιαστικά εξαντληθεί και η εξεύρεση νέων κοιτασμάτων είναι η μόνη βιώσιμη λύση για το μέλλον τόσο του μεταλλείου όσο και της εταιρίας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, οι υπόγειες εργασίες θα σταματήσουν προσωρινά και το μεταλλείο θα τεθεί σε καθεστώς φροντίδας και συντήρησης. Το συγκεκριμένο μεταλλείο έχει την προοπτική να λειτουργήσει εκ νέου εφόσον επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της μελέτης σκοπιμότητας. Κατά την μεταβατική αυτή περίοδο,  θα δημιουργηθεί στην περιοχή του Στρατωνίου Χαλκιδικής ένα πρότυπο Κέντρο Τεχνικής Κατάρτισης & Εκπαίδευσης όπου εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε νέες δεξιότητες και σύγχρονες μεταλλευτικές πρακτικές προκειμένου να στελεχωθεί στην πορεία το μεταλλείο των Σκουριών. Μέσω του Κέντρου αυτού, οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός – καθώς και ευρύτερα οι κάτοικοι των τοπικών κοινωνιών – θα έχουν πρόσβαση σε σύγχρονη τεχνογνωσία και υψηλής ποιότητας κατάρτιση. Ταυτόχρονα προωθείται η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των εργαζομένων του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών στην Ολυμπιάδα και σταδιακά στις Σκουριές καθώς το έργο θα προχωράει προς την πλήρη ανάπτυξή του.

Ο Στρατηγικός Οδικός Χάρτης κλειδί για τη δημιουργία αξίας για όλες τις πλευρές

Ο Στρατηγικός Oδικός Xάρτης αποτελεί μέρος της εφαρμογής της πρόσφατα κυρωμένης Επενδυτικής Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικός Χρυσός και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η αποτελεσματική υλοποίηση του αναμένεται να οδηγήσει στην δημιουργία συνολικά 3.000 άμεσων θέσεων εργασίας κατά την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, με περίπου 1.000 επιπλέον θέσεις να προστίθενται κατά το πρώτο έτος των κατασκευαστικών εργασιών στις Σκουριές. Παράλληλα, κατά την περίοδο 2021-2024 αναμένεται να προκύψουν 314 εκατ. ευρώ έσοδα για το κράτος και επενδύσεις 15 εκατ. ευρώ σε αναπτυξιακά έργα στον Δήμο Αριστοτέλη που πρόκειται να τεθούν σε διαβούλευση με τις τοπικές αρχές. Υπενθυμίζεται ότι κατά την πλήρη ανάπτυξη της επένδυσης, 70 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε κοινωνικές επενδύσεις για την ευημερία της τοπικής κοινωνίας στην ΒΑ Χαλκιδική, συμπεριλαμβανομένων εμβληματικών αναπτυξιακών έργων που θα αφήσουν διαχρονικό αποτύπωμα και κληρονομιά στην περιοχή.