Υπεγράφη από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Μουδανιών Φώτη Τσιρούδα και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας “Μηχανική Έργων ΑΤΕ” Σιούρδο Γεώργιο, παρουσία του Δημάρχου Μανώλη Καρρά και του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Παύλου Κιλήτσου, η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: “Ασφαλτόστρωση τμήματος χερσαίας ζώνης λιμένα Ν. Μουδανιών” προϋπολογισμού μελέτης 434.000,00 €.

Αρχή του έργου κατά βορρά θεωρείται η είσοδος του λιμένα στη διασταύρωση των οδών Λεωφόρου Νίκης και Αγ. Γεωργίου και πέρας του έργου κατά νότο θεωρείται η αρχή του δαπέδου σκυροδέματος του υφιστάμενου λιμενοβραχίονα.

Με την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών του παραπάνω έργου θα γίνουν παρεμβάσεις σε τμήμα της χερσαίας ζώνης του εμπορικού λιμένα Ν. Μουδανιών για την ασφαλτόστρωση της συγκεκριμένης περιοχής.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες, που θα εκτελεσθούν είναι:

• Εργασίες εκσκαφών για την προετοιμασία και την εξυγίανση του εδάφους και την προετοιμασία της οδοστρωσίας.
• Εργασίες κατασκευής οδοστρωσίας με υλικό βάσης. Θα γίνεται σταδιακά νέα διάστρωση θραυστού υλικού βάσης (3Α) κατά στρώσεις στον προβλεπόμενο βαθμό συμπύκνωσης.
• Εργασίες εφαρμογής ισοπεδωτικής ασφαλτικής στρώσης (όπου απαιτείται) επί της επιφάνειας της οδοστρωσίας.                                                         • Εργασίες κατασκευής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

Έχει ήδη ξεκινήσει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του εδάφους.