Εισηγητής του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», ήταν ο Βουλευτής Χαλκιδικής και Υπεύθυνος Κοινοβουλευτικού Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του Κινήματος Αλλαγής Πάνας Απόστολος, έπειτα από την ακρόαση των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο Βουλευτής στην κατ ‘Άρθρων του τοποθέτηση επεσήμανε τις σοβαρές παραλείψεις, που το συγκεκριμένο Νομοσχέδιο παρουσιάζει, παρόλο που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι πουθενά δεν αναφέρεται πως θα αντιμετωπιστούν οι περιπτώσεις πρόχειρων ή μη κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, οι οποίες λειτουργούν σε περιοχές NATURA για πολλά έτη ακόμα και πριν τον χαρακτηρισμό της περιοχής, ενώ υπογράμμισε πως το ίδιο ακριβώς πρέπει να διελευκανθεί και σε ότι αφορά τις χαρακτηρισμένες αρχαιολογικές περιοχές.

Μια παράλειψη που εντόπισε ο κ. Πάνας είναι αναφορικά με τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου ( Γ.Π.Σ), που υποχρεώνει του ιδιοκτήτες προϋφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων να απομακρυνθούν ή να μετεγκατασταθούν λόγω μη συμβατότητας των χρήσεων γης της περιοχής με την δραστηριότητά τους, ζητώντας παράλληλα τη δυνατότητα χορήγησης αντίστοιχης έκτασης σε περιοχή κατάλληλη για εγκατάσταση κτηνοτροφικών μονάδων ή την εξαίρεσή τους από την απόφαση αυτή και την παραμονή τους με μειωμένη όμως τη δυναμικότητάς τους.

Τέλος ο Βουλευτής διαπίστωσε την απουσία νομοθετικής μέριμνας σχετικά με την περιαστική κτηνοτροφία και ζήτησε από τον Υπουργό να οριστούν δεσμεύσεις στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να υπάρχουν βασικές λειτουργικές υποδομές για την απρόσκοπτη λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.