Εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται στη Κοινότητα της Ν. Ποτίδαιας και συγκεκριμένα στο Ιατρείο, στο Γήπεδο του Μπάσκετ, στα Αντλιοστάσια και στην Υπόγεια Διάβαση.

Εργασίες που αφορούν στον ελαιοχρωματισμό στον καθαρισμό και στη διόρθωση συγκεκριμένων τμημάτων.

Οι εργασίες πραγματοποιούνται από τα συνεργεία του Δήμου και της Κοινότητας, παράλληλα όμως ενθαρρυντική είναι και η συμμετοχή εθελοντών στην προσπάθεια αυτή που έχει ως στόχο ένα ευπρεπές περιβάλλον.