Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η Επιτροπή Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της ΠΕΧ, αναβάλλει τη δημοπρασία που επρόκειτο να λάβει χώρα την 25η και 26η Νοεμβρίου 2021 και αφορά οικόπεδα της Σάρτης, του Ν. Μαρμαρά και της Νικήτης.