Ξεκίνησαν και συνεχίζονται κανονικά οι εργασίες αντιπλημμυρικής θωράκισης στο κεντρικό ρέμα της κοινότητας Συκιάς. Οι παρεμβασεις στοχεύουν στην αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής και στην προστασία των περιουσιών των κατοίκων. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σιθωνίας, Κυπαρίσση Ντέμπλα ήδη έχει εγκατασταθεί εργολάβος, ο οποίος προβαίνει στις απαραίτητες εργασίες ώστε να θωρακιστεί και να προστατευτεί αντιπλημμυρικά η κοινότητα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Στο πλαίσιο της παρέμβασης προβλέπεται η κατασκευή τοιχίου από την πλευρά του κεντρικού δρόμου που οδηγεί στον οικισμό, αντικατάσταση των 2 γεφυρών με καινούριες μεγαλύτερης διατομής καθώς και επένδυση με συρματοκιβώτια (σαρζανέτ) στις βάσεις τους σε μήκος 60 μέτρων ανάντι και κατάντι για την προστασία τους.  Συρματοκιβώτια θα τοποθετηθούν επίσης στην κοίτη του ρέματος για τη διευκόλυνση της ροής των υδάτων. Αντικατάσταση θα πραγματοποιηθεί επίσης σε 2 τεχνικά της οδού που συνδέει τη Συκιά με την επαρχιακή οδό, αυξάνοντας έτσι την παροχετευτικότητα του ρέματος στα συγκεκριμένα σημεία.

Τα νέα τεχνικά έργα θα αντικαταστήσουν ισάριθμα υφιστάμενα τεχνικά έργα, τα οποία παρουσιάζουν υδραυλική ανεπάρκεια έναντι των αναπτυσσόμενων πλημμυρικών παροχών των αντίστοιχων υδατορεμάτων. Η αντικατάσταση αυτή έχει διπλό στόχο, τόσο την αντιπλημμυρική προστασία των ρεμάτων και των όμορων σε αυτά οδικών δικτύων και ιδιοκτησιών όσο και την θωράκιση των υπερκείμενων των τεχνικών οδών έναντι υπερχειλίσεων των ρεμάτων που δύναται να προκαλέσουν κατάκλυση των οδών και διακοπή της χρήσης τους κατά τη διάρκεια φαινομένων έντονης βροχόπτωσης.

Παράλληλη παρέμβαση οδοποιίας

Παράλληλα εκτελείται ένα σημαντικό έργο από τη ΠΕΧ που αφορά τη σταθεροποίηση πρανών του οδικού δικτύου της Σιθωνίας. Αυτή τη στιγμη τα συνεργεία βρίσκονται στη κοινότητα της Συκιάς, με τις παρεμβάσεις να εκτείνονται σε μήκος 2 χλμ εκατερωθεν του επαρχιακού δικτύου. «Πρόκειται για ένα σοβαρό έργο το οποίο θα συνεχιστεί στο Καλαμίτσι, στον Ν. Μαρμαρά στον Αγ. Νικόλαο και στη Νικήτη», διευκρίνισε ο δήμαρχος κ. Ντέμπλας. Η παρέμβαση αυτή δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους να χρησιμοποιούν αυτό το «άνοιγμα» και σαν πεζόδρομο που θα παρέχει ασφάλεια στους διερχόμενους, σε αυτούς που θέλουν να κάνουν πεζοπορία, ποδηλασία κ.α.