Η συγκεκριμένη “Συμπληρωματική” Πρόσκληση, έχει στόχο την επιλογή ωφελούμενων από 15 άτομα έως εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων κατάρτισης των 175 αρχικά συνολικά ωφελούμενων που κατοικούν στο νομό Χαλκιδικής, και απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα στην ΠΕ Χαλκιδικής, στους οποίους πρόκειται να παρασχεθούν οι στους οποίους πρόκειται να παρασχεθούν:

-Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού
-Πρόγραμμα Κατάρτισης
-Πιστοποίηση δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων βάσει αναγνωρισμένων προτύπων.

Η λήξη υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί στις 06/12/2021 και ώρα 14:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες στην επίσημη σελίδα της ΑΝΕΤΧΑ: https://www.anetxa.gr/2%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bc%cf%80…/