Σε νέες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στον ποταμό Αξιό, αλλά και τα ρέματα που καταλήγουν σε αυτόν σχεδιάζει το επόμενο διάστημα η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για ένα ακόμη μεγάλο έργο, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ που έχει στόχο τη διατήρηση της διοχετευτικότητας του ποταμού και τη συντήρηση των αντιπλημμυρικών έργων που έχουν ήδη γίνει.

Το πράσινο φως για την έναρξη του έργου άναψε στην διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασής της η Οικονομική Επιτροπή της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εγκρίνοντας τη διακήρυξη και τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής της δημοπρασίας του.

Σύμφωνα με τη μελέτη στον ποταμό Αξιό προγραμματίζονται εργασίες που αφορούν σε εκσκαφές χαλαρών αλλά και ημιβραχωδών εδαφών, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορές και διαστρώσεις των προϊόντων εκσκαφής, εκσκαφές τάφρων, αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων, εκβαθύνσεις και διαπλατύνσεις κοιτών ποταμών ή ρεμάτων, συμπληρώσεις αναχωμάτων, κοπές δέντρων, καθαιρέσεις κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα και συντηρήσεις υπαρχουσών κατασκευών.

Διαβάστε ΕΔΩ τη συνέχεια